Spółdzielnia Mieszkaniowa "Sympatyczna"

w Łodzi

 

 

 

ADRES

 

ul. Batalionów Chłopskich 4

94-058 Łódź

 

Telefony centrali:

+48(42) 687 09 00

+48(42) 687 51 60

fax +48(42) 686 02 30

 

sympatyczna@toya.net.pl

 

Konto bankowe:

obowiązują indywidualne numery kont

 

NIP:  724-000-50-12

REGON: 004320983

 

KRS: 0000121973

data rejestracji: 09.07.2002

 

 

 

 

Dbałość o powierzone nam zasoby mieszkaniowe oraz stała poprawa warunków życia mieszkańców są priorytetem w działalności Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna". Ponadto ciągle dążymy do poprawy stanu technicznego i estetycznego budynków, zieleni oraz infrastruktury osiedla poprzez własne i  profesjonalne służby techniczne.

 

mgr Tadeusz Ulański              Zygmunt Bednarski

      Prezes Zarządu                   Przewodniczący

         Spółdzielni                     Rady Nadzorczej                                                                      

 

 

 

Aktualna temperatura dla okolicy

 

 

 

 

 

Policja

997

Policja

/tel. komórkowy/

112

Straż pożarna

998

Pogotowie ratunkowe

999

Dzielnicowi:

 665 23 49

w.114

III Komisariat

 686 43 24

Ruch Drogowy

 635 25 00

Straż Miejska

986

 638 52 00

Pogotowie dźwigowe

 674 87 66

Pogotowie mieszkaniowe

 637 36 36

 676 77 77

Pogotowie Energetyczne

 681 27 27

Pogotowie Gazowe

 674 66 95

Pogotowie Wodociągowe

 678 35 46

TV RetSat 1

688 75 65

TV TOYA

631 80 04

Zgłaszanie awarii do Spółdzielni

 w. 18

Pogotowie Ciepłownicze