.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Sympatyczna"

w Łodzi

 

 

 

Ogłoszenie o planowanej wycince drzew (16.05.2016)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SYMPATYCZNA”

94-058 ŁÓDŹ ul. Batalionów Chłopskich 4

 

zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących prac:

 

1. Wymiana rur  wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji bl. 173 - 3 klatki i bl. 171 - 2 klatki.

>>> instrukcja dla oferentów <<<    >>> wzór umowy <<<

 

2.Legalizacja wodomierzy.

>>> instrukcja dla oferentów <<<    >>> wzór umowy <<<

 

3.Wykonanie robót posadzkowych (ułożenie gresu w korytarzach bloków).

>>> instrukcja dla oferentów <<<    >>> wzór umowy <<<

 

4. Wykonanie i wymiana stalowych drzwi wejściowych zewnętrznych.

>>> instrukcja dla oferentów <<<    >>> wzór umowy <<<

 

5. Remont loggii w bl. 193.

>>> instrukcja dla oferentów <<<    >>> wzór umowy <<<

 

Instrukcje z warunkami zamówienia można otrzymać w Dziale Technicznym w siedzibie Spółdzielni pok. 10, tel. 42 687 09 00.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 27.05.2016 r. do godz. 1300

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rada Nadzorcza

Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” w Łodzi

ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Spółdzielni.

 

Wymagania wobec Kandydatów przystępujących do Konkursu

 

Pisemne oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Spółdzielni” do dnia 22 kwietnia 2016 r. w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 5) przy ul. Batalionów Chłopskich 4 w Łodzi lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje pod numerem tel. 42 687-09-00.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SYMPATYCZNA”

94-058 ŁÓDŹ ul. Batalionów Chłopskich 4

 

Dysponujemy wolnymi lokalami użytkowymi: (stan 05.05.2015)

 

blok 190 – Batalionów Chłopskich 8:    (23,24 zł/mkw)

- 21,08 mkw (dwa lokale)

- 29,07 mkw

- 10,55 mkw

 

blok 192 – Batalionów Chłopskich 12:    (23,24 zł/mkw)

- 69,47 mkw

- 28,35 mkw

 

Informacje w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie 687-09-00, 687-51-60 wew. 18.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SYMPATYCZNA”

94-058 ŁÓDŹ ul. Batalionów Chłopskich 4

Informujemy o możliwości dzierżawy powierzchni reklamowej na podświetlanej tablicy zewnętrznej zlokalizowanej na północnym szczycie budynku nr 192 przy ul. Batalionów Chłopskich 12 (obecnie reklama fryzjera).

Tablica z możliwością podświetlania. Powierzchnia 11,39 mkw. Cena najmu 16,00 zł/mkw/netto.

Informacje można otrzymać w Dziale Technicznym w siedzibie Spółdzielni pok. 10, tel. 42 687 09 00.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SYMPATYCZNA”

94-058 ŁÓDŹ ul. Batalionów Chłopskich 4

Dysponujemy wolnymi miejscami postojowymi z blokadą pod wynajem na nowym parkingu położonym przy      

ul. Batalionów Chłopskich 3 (obok siedziby Spółdzielni). Zapraszamy wszystkie zainteresowane najmem osoby.

Szczegółowe informacje Tel. 42 687 09 00 wew. 19 lub w siedzibie Spółdzielni pok. 12.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------