.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Sympatyczna"

w Łodzi

 

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sympatyczna” w Łodzi, ul. Batalionów Chłopskich 4 ogłasza:

 

Przetarg nieograniczony w postaci licytacji ustnej na ustanowienie prawa odrębnej własności do niżej wymienionego lokalu mieszkalnego :

 

-         ul. Batalionów Chłopskich 5 m. 27, blok 185, VI piętro, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, powierzchnia 30,79 m², cenę wywoławczą stanowi wkład budowlany, który wynosi 83.000,00 zł.

Wadium – 8.300,00 zł.

 

1.      Przetarg odbędzie się w dniu 27.09.2016 r. o godz. 16.30 w siedzibie Spółdzielni.

2.      W przetargu mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które wpłacą wadium w kasie w siedzibie Spółdzielni, najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem licytacji lub przelewem na wskazane przez Spółdzielnię konto.

3.      Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się

z Regulaminem SM „Sympatyczna”, określającym tryb przetargowy oraz zobowiązane są do złożenia w Sekretariacie Spółdzielni do dnia 27.09.2016 r. do godziny 14.30 pisemnego oświadczenia zawierającego :

- imię i nazwisko oraz dokładny adres licytanta oraz jego współmałżonka

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych

- pisemną zgodę współmałżonka licytanta na jego udział w licytacji, jeżeli współmałżonek w niej nie uczestniczy.

Formularze do pobrania w siedzibie Spółdzielni.

4.      Lokal można oglądać w dniach : 16.09.2016 r. w godz. 7.30 – 9.00 ,

20.09.2016 r. w godz. 17.00 – 18.00,  oraz 21.09.2016 r. w godz. 7.30 – 9.00  ( prosimy o przybycie do siedziby Spółdzielni ).

5.      Ujemne skutki nie zapoznania się przed przetargiem ze stanem technicznym lokalu obciążają przystępującego do przetargu.

 

 

Informacje o szczegółach i Regulaminie przetargów można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie 687-09-00, 687-51-60 wew. 22.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SYMPATYCZNA”

94-058 ŁÓDŹ ul. Batalionów Chłopskich 4

 

Informuje, iż dział techniczny Spółdzielni wykonuje w miarę możliwości czasowych odpłatne drobne prace instalacyjne dla mieszkańców Spółdzielni.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SYMPATYCZNA”

94-058 ŁÓDŹ ul. Batalionów Chłopskich 4

 

Dysponujemy wolnymi lokalami użytkowymi: (stan 08.07.2016)

 

blok 188 – Batalionów Chłopskich 4:    (23,24 zł/mkw)

- 10,55 mkw

 

blok 190 – Batalionów Chłopskich 8:    (23,24 zł/mkw)

- 21,08 mkw (dwa lokale)

- 29,07 mkw

- 10,55 mkw

 

blok 191 – Batalionów Chłopskich 10:    (23,24 zł/mkw)

- 57,89 mkw

- 98,11 mkw

 

blok 192 – Batalionów Chłopskich 12:    (23,24 zł/mkw)

- 69,47 mkw

- 28,35 mkw

 

Informacje w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie 687-09-00, 687-51-60 wew. 18.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SYMPATYCZNA”

94-058 ŁÓDŹ ul. Batalionów Chłopskich 4

Informujemy o możliwości dzierżawy powierzchni reklamowej na podświetlanej tablicy zewnętrznej zlokalizowanej na północnym szczycie budynku nr 192 przy ul. Batalionów Chłopskich 12 (obecnie reklama fryzjera).

Tablica z możliwością podświetlania. Powierzchnia 11,39 mkw. Cena najmu 16,00 zł/mkw/netto.

Informacje można otrzymać w Dziale Technicznym w siedzibie Spółdzielni pok. 10, tel. 42 687 09 00.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SYMPATYCZNA”

94-058 ŁÓDŹ ul. Batalionów Chłopskich 4

Dysponujemy wolnymi miejscami postojowymi z blokadą pod wynajem na nowym parkingu położonym przy      

ul. Batalionów Chłopskich 3 (obok siedziby Spółdzielni). Zapraszamy wszystkie zainteresowane najmem osoby.

Szczegółowe informacje Tel. 42 687 09 00 wew. 19 lub w siedzibie Spółdzielni pok. 12.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------