.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Sympatyczna"

w Łodzi

 

 

 

 

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SYMPATYCZNA”

94-058 ŁÓDŹ ul. Batalionów Chłopskich 4

 

zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących prac :

 

Czyszczenie i dezynfekcja przewodów zsypowych,

>>> instrukcja dla oferentów <<<    >>> projekt umowy <<<

 

Wymiana chodników

>>> instrukcja dla oferentów <<<    >>> projekt umowy <<<

 

Montaż systemu oddymiania klatek schodowych,

>>> instrukcja dla oferentów <<<    >>> projekt umowy <<<

 

Wykonanie instalacji nawodnionych pionów ppoż,

>>> instrukcja dla oferentów <<<    >>> projekt umowy <<<

 

Wykonywanie dezynsekcji powierzchni wspólnych oraz kanałów wentylacyjnych i szachtów,

>>> instrukcja dla oferentów <<<    >>> projekt umowy <<<

 

Przegląd szczelności instalacji gazowej i drożności instalacji grawitacyjnej,

>>> instrukcja dla oferentów <<<    >>> projekt umowy <<<

 

Dostawa okien PCV,

>>> instrukcja dla oferentów <<<    >>> projekt umowy <<<

 

Wymiana wodomierzy,

>>> instrukcja dla oferentów <<<    >>> projekt umowy <<<

 

Roboty dekarskie awaryjne,

>>> instrukcja dla oferentów <<<    >>> projekt umowy <<<

 

Zewnętrzne urządzenia sprawnościowe fitness.

>>> instrukcja dla oferentów <<<    >>> projekt umowy <<<

 

Instrukcje z warunkami zamówienia można otrzymać w Dziale Technicznym w siedzibie Spółdzielni pok. 10 , tel. 042 687 09 00 lub pobrać z ww. zamieszczonych odnośników.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 06.05.2014 r. do godz. 1600

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SYMPATYCZNA”

94-058 ŁÓDŹ ul. Batalionów Chłopskich 4

 

Dysponujemy wolnymi lokalami użytkowymi: (stan 31.01.2014)

 

blok 190 – Batalionów Chłopskich 8:    (23,24 zł/mkw)

- 51,48 mkw

- 38,60 mkw

- 15,03 mkw

 

 

blok 192 – Batalionów Chłopskich 12:    (23,24 zł/mkw)

- 69,47 mkw

- 33,28 mkw

- 78,64 mkw

 

Informacje w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie 687-09-00, 687-51-60 wew. 18.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SYMPATYCZNA”

94-058 ŁÓDŹ ul. Batalionów Chłopskich 4

Informujemy o możliwości dzierżawy powierzchni reklamowej na podświetlanej tablicy zewnętrznej zlokalizowanej na północnym szczycie budynku nr 192 przy ul. Batalionów Chłopskich 12 (obecnie reklama fryzjera).

Tablica z możliwością podświetlania. Powierzchnia 11,39 mkw. Cena najmu 16,00 zł/mkw/netto.

Informacje można otrzymać w Dziale Technicznym w siedzibie Spółdzielni pok. 10, tel. 42 687 09 00.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SYMPATYCZNA”

94-058 ŁÓDŹ ul. Batalionów Chłopskich 4

Dysponujemy wolnymi miejscami postojowymi z blokadą pod wynajem na nowym parkingu położonym przy      

ul. Batalionów Chłopskich 3 (obok siedziby Spółdzielni). Zapraszamy wszystkie zainteresowane najmem osoby.

Szczegółowe informacje Tel. 42 687 09 00 wew. 19 lub w siedzibie Spółdzielni pok. 12.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------