.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Sympatyczna"

w Łodzi

 

 

 

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SYMPATYCZNA”

94-058 ŁÓD¬ ul. Batalionów Chłopskich 4

 

Ogłasza konkurs ofert dla mieszkańców Spółdzielni na najem 40 miejsc postojowych na parkingu przy ul. Hokejowej przed blokami 175, 176, 193.

 

>>> szczegóły konkursu <<<

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Ogłoszenia o planowanej wycince drzew na terenie osiedla

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SYMPATYCZNA”

94-058 ŁÓD¬ ul. Batalionów Chłopskich 4

 

zaprasza do składania ofert  na wykonanie następuj±cych robót:

 

 

Wykonanie projektu na remont drogi ul. Hokejowa.

>>> instrukcja dla oferentów <<<   >>> wzór umowy <<<

 

Wykonanie projektu na remont drogi na odcinku  od skrzyżowania ul. Bat. Chłopskich nr posesji 2 do skrzyżowania  ul. Zagrodniki z ul. Sympatyczna nr posesji 3.

 

>>> instrukcja dla oferentów <<<   >>> wzór umowy <<<

 

 

Wykonanie remontu i konserwacji dĽwigów osobowych sztuk 4.

 

>>> instrukcja dla oferentów <<<   >>> zał±cznik <<<

 

wzory umów remontowych

>>> umowa nr 1 <<<

>>> umowa nr 2 <<<

>>> umowa nr 3 <<<

>>> umowa nr 4 <<<

 

wzory umów na konserwację

>>> umowa nr 1 <<<

>>> umowa nr 2 <<<

>>> umowa nr 3 <<<

>>> umowa nr 4 <<<

 

 

 

Instrukcję dla oferentów można otrzymać w Dziale Technicznym w siedzibie Spółdzielni pok. 10 , tel. 042 687 09 00 lub znaleĽć na stronie internetowej Spółdzielni www.sympatyczna.toya.net.pl .

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 10.01.2017r. / wtorek/  do godz. 1400

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SYMPATYCZNA”

94-058 ŁÓD¬ ul. Batalionów Chłopskich 4

 

Informuje, iż dział techniczny Spółdzielni wykonuje w miarę możliwo¶ci czasowych odpłatne drobne prace instalacyjne dla mieszkańców Spółdzielni.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SYMPATYCZNA”

94-058 ŁÓD¬ ul. Batalionów Chłopskich 4

 

Dysponujemy wolnymi lokalami użytkowymi: (stan 16.11.2016)

 

blok 188 – Batalionów Chłopskich 4:    (23,24 zł/mkw)

- 10,55 mkw

 

blok 190 – Batalionów Chłopskich 8:    (23,24 zł/mkw)

- 10,55 mkw

 

blok 191 – Batalionów Chłopskich 10:    (23,24 zł/mkw)

- 57,89 mkw

 

blok 192 – Batalionów Chłopskich 12:    (23,24 zł/mkw)

- 28,35 mkw

 

 

Informacje w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie 687-09-00, 687-51-60 wew. 18.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SYMPATYCZNA”

94-058 ŁÓD¬ ul. Batalionów Chłopskich 4

Informujemy o możliwo¶ci dzierżawy powierzchni reklamowej na pod¶wietlanej tablicy zewnętrznej zlokalizowanej na północnym szczycie budynku nr 192 przy ul. Batalionów Chłopskich 12 (obecnie reklama fryzjera).

Tablica z możliwo¶ci± pod¶wietlania. Powierzchnia 11,39 mkw. Cena najmu 16,00 zł/mkw/netto.

Informacje można otrzymać w Dziale Technicznym w siedzibie Spółdzielni pok. 10, tel. 42 687 09 00.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SYMPATYCZNA”

94-058 ŁÓD¬ ul. Batalionów Chłopskich 4

Dysponujemy wolnymi miejscami postojowymi z blokad± pod wynajem na nowym parkingu położonym przy      

ul. Batalionów Chłopskich 3 (obok siedziby Spółdzielni). Zapraszamy wszystkie zainteresowane najmem osoby.

Szczegółowe informacje Tel. 42 687 09 00 wew. 19 lub w siedzibie Spółdzielni pok. 12.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------